miasta

Havirzów

Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Goleszów, Trójwieś, Brenna, Jaworze, Strumień, Bielsko, Czechowice Dziedzice, Ostrawa, Jabłonków, Frydek Mistek, Szonów/ Šenov/, Cierlicko/Terlicko/, Karwina, Trzyniec, Havirzów Historia Hawierzów (cz. Havířov ) położony jest w granicach historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego, na tzw. Zaolziu, ok. 10 km na zachód od granicy polsko-czeskiej, na drodze z Cieszyna do Ostrawy. Od strony północnej sąsiaduje z Pietwałdem, Orłową

Trzyniec

Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Goleszów, Trójwieś, Brenna, Jaworze, Strumień, Bielsko, Czechowice Dziedzice, Ostrawa, Jabłonków, Frydek Mistek, Szonów/ Šenov/, Cierlicko/Terlicko/, Karwina, Trzyniec, Havirzów Historia Pierwsza wzmianka o wsiach należących do obecnego miasta pochodzą z 1305 r. Były to wsie: Końska, Oldrzychowice, Guty. Wieś Trzyniec powstała w XIV wieku, zaś pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1467 r., kiedy to

Karwina

Historia Karwina (cz. Karviná, niem. Karwin) – miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, na Śląsku Cieszyńskim, nad rzeką Olzą, przy granicy polsko-czeskiej.Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana  ok. 1305 rok. Wieś znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 roku księstwa

Cierlicko / Terlicko

Historia Cierlicko to jedna z najstarszych miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. Miejscowość została po raz pierwszy wzmiankowana w 1229 roku, w bulli papieża Grzegorza IX dla benedyktynów tynieckich, zatwierdzającej ich posiadłości w okolicy Orłowej, w tym właśnie Cierlicko jako Cierlizko. W

Szonów / Šenov

Historia Szonów (cz. Šenov, dawniej również Šonov, niem. Schönhof) –  położone jest nad rzeką Łucyną, ok. 9 km na południowy-wschód od centrum Ostrawy i 6 km na wschód od Ostrawicy, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana